Zdrowotne Programy Profilaktyczne

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Choroby układu krążenia atakują serce i otaczające je naczynia krwionośne. Mogą objawiać się np. nadciśnieniem, chorobą wieńcową, chorobą serca i udarem. Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Współczesny styl życia sprzyja rozwojowi chorób układu krążenia


Jakie warunki musi spełnić pacjent / pacjentka aby skorzystać z programu profilaktycznego CHUK:
 • musi posiadać aktywną deklarację POZ w naszej placówce, jeśli nie ma to może złożyć oraz,
 • u pacjenta / pacjentki nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i w okresie ostatnich 5 lat nie korzystał(a) ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców) oraz,
 • musi miec 35 / 40 / 45 / 50 / 55 lat

Informacja o czynnikach ryzyka chorób układu krążenia:
 • Płeć: płeć męska oraz kobiety po menopauzie
 • Wiek: mężczyźni > 45 lat, kobiety > 55 lat
 • Palenie tytoniu: powyżej 1 papierosa dziennie
 • Nadciśnienie tętnicze: RR skurczowe: 140 mmHg i/lub RR rozkurczowe: 90 mmHg i powyżej, w dwóch niezależnych pomiarach oraz pacjenci leczeni z powodu nadciśnienia tętniczego
 • Zaburzenia lipidowe: stężenie cholesterolu całkowitego TC > 190 mg/dl, LDL > 115 mg/dl, HDL <40 mg/dl dla mężczyzn, HDL <46 mg/dl dla kobiet,  triglicerydów TG > 150 mg/dl
 • Cukrzyca: glikemia na czczo: ≥126 mg/dl lub w przygodnym pomiarze: ≥ 200 mg/dl (gdy występują objawy hiperglikemii, takie jak: wzmożone pragnienie, wielomocz, osłabienie)
 • Otyłość: wskaźnik masy ciała BMI: 30 kg/m2 i powyżej, obwód talii powyżej 102 cm – dla mężczyzn, obwód talii powyżej 88 cm – dla kobiet
 • Mała aktywność fizyczna: aktywność ruchowa (np. spacery, marsze, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, aerobik) rzadziej niż 3 razy w tygodniu po 30 minut

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:
które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.


Badania wykonywane są w Poradni K, po wcześniejszym umówieniu.
tel. 22 760 71 45 

Program profilaktyki gruźlic

Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:
 • miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą;
 • mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Badania (Ankieta) można wykonać codziennie w godzinach pracy Gabinetu Zabiegowego (nr gab. 22).

 

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP)

Etap podstawowy adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w tym - w zakresie diagnostyki POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) - do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40. a 65. rokiem życia, którzynie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich trzech lat,
u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Badania (Ankieta oraz Spirometria) można wykonać codziennie w godzinach pracy Gabinetu Zabiegowego (nr gab. 22).

listy lekarzy POZ posiadających certyfikat do realizacji programu:
 1. Lek. med. Renata Hagedorna-Tronina ,
 2. Lek. med. Monika Zajcher – Badzian ,
 3. Lek. med. Perucki Dariusz,
 4. Lek. med. Laskowska – Mickiewicz Maria,
 5. Lek. med. Stefaniuk Piotr,
 6. Lek. med. Wyszyńska Barbara,
 7. Lek. med. Remiasz Marika
JAK UMÓWIC SIĘ NA WIZYTĘ?
Wizytę oraz badanie w ramach Programu można odbyć w naszej placówce bez zapisu w godzinach: 08:00-18:00 od poniedziałku do piątku lub po wcześniejszym umówieniu wizyty u lekarza realizującego Program. Wizytę można umówić bezpośrednio w naszym Centrum, telefonicznie lub online w zakładce „e-Pacjent logowanie.

Wizytę w ramach programu w placówce w Woli Rasztowskiej można umówić online pisząc na adres mailowy: pochp@cmradzymin.pl. W treści wiadomości prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonu.