Szpital

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie na Liście Sieci Szpitali.

    Miło nam poinformować Państwa, że zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie, znalazło się na liście Sieci Szpitali opublikowanych w dniu 27 czerwca 2017 r., przez Mazowiecki Odział Narodowego Funduszu Zdrowia.

    Dzięki sieci wkraczamy na drogę porządkowania służby zdrowia nie tylko w Radzyminie, ale w całej Polsce. Od października 2017 roku, aż do 2021 roku, świadczenia medyczne udzielane pacjentom w ramach hospitalizacji oraz opieki ambulatoryjnej, będą finansowane z Budżetu Państwa. Jest to gwarancja ciągłości i stabilności finansowej usług świadczonych przez Centrum Medyczne. Automatycznie zyskamy szansę na lepsze kontrakty, niż wynikające z tegorocznego finansowania przez z NFZ. Nowe warunki funkcjonowania szpitala pozwolą również na optymalizację struktury przychodów i kosztów leczenia oraz lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych.

    Z punktu widzenia szpitala teraźniejsze zmiany są rewolucyjne, bowiem zobowiązują NFZ do zawarcia ze szpitalem umowy na świadczenie usług medycznych bez konieczności uczestnictwa w postępowaniach konkursowych. W ramach sieci szpitali będzie finansowane leczenie szpitalne, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, programy lekowe, rehabilitacja lecznicza, a także część świadczeń specjalistycznych realizowanych w poradniach przyszpitalnych. W ramach w/w zmian, w Centrum Medycznym powstanie aż 9 poradni przyszpitalnych (dermatologia i wenerologia, diabetologia, endokrynologia, gastroenterologia, kardiologia, nefrologia, neurologia, onkologia i reumatologia), dzięki którym zostanie skrócona kolejka oczekiwania dla pacjentów po hospitalizacji, a tym samym zwiększy się nie tylko kompleksowość leczenia ale również dostępność.

    Nieustannie od 2011 roku, prowadzona jest systematyczna modernizacja i rozbudowa potencjału Centrum Medycznego, to właśnie dzięki tym działaniom, dziś możemy cieszyć się, że nasz Szpital wpisuje się w organizowany przez Ministerstwo Zdrowia model kompleksowej opieki specjalistycznej.

   Dyrekcja Centrum Medycznego jest pełna uznania dla zespołu medycznego - lekarzy i pielęgniarek oraz wszystkich pozostałych osób zaangażowanych w przygotowanie do wdrożenia procedur dzięki którym możemy być w Sieci Szpitali.

   Dziękuje wszystkim osobom za wspólny wysiłek, dzięki któremu możemy pochwalić się dzisiaj obecnością na Liście Ministerstwa Zdrowia.

Na bazie Centrum Medycznego funkcjonuje 35 łóżkowy Oddział Chorób Wewnętrznych z dostępem do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie 23 specjalizacji oraz do pracowni mi.in. ultrasonografii, endoskopii, radiodiagnostyki, wstępnej nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. W strukturze placówki znajduje się nowoczesny Zakład Rehabilitacji, który świadczy usługi w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii dla pacjentów hospitalizowanych. Pacjentom Szpitala zapewniamy również wsparcie psychologa klinicznego i certyfikowanych psychoterapeutów. Prężnie działa opieka długoterminowa i środowiskowa, która jest kontynuacją leczenia poszpitalnego.
 
W Szpitalu, w Oddziale Chorób Wewnętrznych, rocznie hospitalizuje się ok. 1000 pacjentów. Hospitalizacja odbywa się w komfortowych, odnowionych, przytulnych 3-4 osobowych salach z własnymi węzłami sanitarnymi, dostępem do nieodpłatnej tv oraz wyżywieniem 3 posiłkowym. 

W grudniu 2014 r., miesięcznik Forbes opublikował ranking finansowy szpitali gminnych i powiatowych, przygotowany przez spółkę Magellan we współpracy z Deloitte Polska. Centrum Medyczne SPZ ZOZ zajęło pierwsze miejsce w rankingu zdobywając łącznie 50 punktów i wyprzedzając duże ośrodki powiatowe.
Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r., od lat jest jedną z kluczowych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej powiatu wołomińskiego, obecnie dobrze zarządzany - jest wizytówką miasta i regionu. W rankingu oceniono m.in. finanse szpitala, sposób zarządzania, kwalifikacje kadry i warunki pobytu pacjentów. Wszystkie te wartości zostały ocenione przez kapitułę niezwykle wysoko.

Kadra zarządzająca stale dąży do poprawy jakości świadczonych usług i zapewnienia pacjentom komfortowej opieki, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb zdrowotnych. Szpital angażuje się w akcje profilaktyki zdrowia, działa na rzecz społeczności lokalnej, współpracuje z organizacjami pozarządowymi.