Rehabilitacja

UPOWAŻNIENIE DO OPIEKI NAD DZIECKIEM PODCZAS WIZYTY U LEKARZA / NA BADANIACH

Pacjenci do 18. roku życia mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej, pobrania krwi, badań diagnostycznych oraz rehabilitacji jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Jeżeli dziecko jest pod opieką opiekuna faktycznego, jest on zobowiązany do okazania pisemnego upoważnienia od przedstawiciela ustawowego.
 
Wzór upoważnienia dostępny jest również w rejestracji.