Kariera

Dokumenty aplikacyjne  (list motywacyjny, CV) należy przesyłać na adres: sekretariat@cmradzymin.pl lub na adres: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. –SPZZOZ w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja, 05-250 Radzymin.
Do przesyłanych aplikacji należy dopisać  klauzulę: „: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). ”..

*Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.