Dofinansowanie

           
dla rozwoju Mazowsza
 
"Informatyzacja publicznych usług medycznych
jako przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu mieszkańców
Miasta i Gminy Radzymin,,

 
Całkowita wartość projektu:              2 159 134,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR:       1 835 263,90 PLN
Beneficjent: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie
                        - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

E-usługi w SPZZOZ w Wyszkowie

Projekt „E-usługi w SPZZOZ w Wyszkowie”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1
„E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E -usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 
 
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Wartość projektu: 3 576 701,51 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej (80%): 2 861 361,20 zł
Wkład własny (15%): 715 340,31zł