Dofinansowanie

           
dla rozwoju Mazowsza
 
"Informatyzacja publicznych usług medycznych
jako przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu mieszkańców
Miasta i Gminy Radzymin,,

 
Całkowita wartość projektu:              2 159 134,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR:       1 835 263,90 PLN
Beneficjent: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie
                        - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013