Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Misją Centrum Medycznego im. Bity Warszawskiej 1920r w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez świadczenie najwyższej jakości usług medycznych dla mieszkańców miasta i gminy Radzymnin, jak również dla każdego Pacjenta, który chce się leczyć w naszym Centrum.

​Cel swój realizujemy poprzez:
  • ciągłe doskonalenie usług medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w oparciu o najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej,
  • poszerzanie zakresu udzielanych świadczeń oraz zwiększanie ich dostepności, tak by najlepiej zaspokajać potrzeby naszych Pacjentów,
  • zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia i znaczenia profilaktyki prozdrowotnej (edukacja zdrowotna, promocja zdrowia),
  • pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry medycznej z dużym doświadczeniem zawodowym,
  • ustawiczne kształecenie podyplomowe pracowników, szkolenia wewnętrzne personelu medycznego i administracyjnego,
  • zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej,
  • pozyskiwanie nowych dostawców usług diagnostycznych oraz stała kontrola jakości świadczonych usług przez aktualnych dostawców,
  • nowowczesne i przyjazne wnętrzne dla Dzieci i Dorosłych,
  • pozyskiwanie nowych źródeł finansowania,
  • planowanie, wdrażanie, auditowanie, doskonalenie i dokumentowanie procesów w Systemu Zarządzania Jakością,