Aktualności

W imieniu Dyrekcji i Pracowników Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie, pragniemy przekazać podziękowania wszystkim uczestnikom oraz współorganizatorom Radzymińskiego Dnia Zdrowia, który odbył się w dniu 09 września 2018 r.

Nasze podziękowanie jest szczególne ze względu na fakt, że nie obejmuje tylko zakresu samego wydarzenia jakim jest Radzymiński Dzień Zdrowia, które było niezwykle cenne pod względem promowania profilaktyki zdrowotnej. Dotyczy również przyjacielskiej atmosfery jaka panowała, dobrych relacji, jakie się nawiązały i wspólnie spędzonego czasu. Ten dzień jest doskonałym dowodem na to, że Centrum Medyczne nie jest tylko miejscem gdzie pacjenci przychodzą po „diagnozę”, ale także spotkaniem ze specjalistami, którzy chcą podzielić się tym, co najcenniejsze – doświadczeniem.

Po raz trzeci mieliśmy okazję spotkać się z mieszkańcami zarówno Radzymina jak również sąsiednich gmin, by promować zasady zdrowego stylu życia. Podczas Radzymińskiego Dnia Zdrowia zostało udzielonych około 400 porad, przez 23 lekarzy różnych specjalizacji. Największym zainteresowaniem cieszyły się specjalizacje takie jak dermatologia, okulistyka czy kardiologia. Każde takie wydarzenie jest dla nas cenną wskazówką na przyszłość.

Wszystkie osoby które nas odwiedziły, miały również możliwość wysłuchać przedstawicieli wielu instytucji publicznych, które na co dzień zajmują się ochroną zdrowia oraz zapoznać się z oferowanymi produktami i usługami mogących wzmocnić potencjał naszych pacjentów.

Szczególne podziękowania chcielibyśmy przekazać do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Zdrowia: Dyrektorowi Panu Jarosławowi Chmielewskiemu, dzięki któremu mogliśmy gościć wiele instytucji publicznych na 3. Radzymińskim Dniu Zdrowia

Dziękujemy serdecznie naszym sponsorom oraz partnerom, którzy wsparli nasze działania:
 • Comarch
 • Sklep ogrodniczy WITONA w Radzyminie
 • BTL Polska
 • Pracownia Florystyczna Decor Art. Radzymin
 • Gmina Radzymin
 • TAGO
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT
 • DKMS
 • OSTEOMEDIK mobilna pracownia densytometrii,
 • Mammografia, Geneva Trust Polska Sp. z o.o.
 • Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ,
 • Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie,
 • Krajowe Centrum ds. AIDS,
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta,
 • O/R KRUS Warszawa,Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wołominie,
 • PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Komenda Powiatowa Policji w Wołominie,
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie,
 • Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów,
 • Bender Krzysztof. Agencja ubezpieczeniowa PZU,
 • Instytut Rodziny w Warszawie
 • Apteka od Serca,
 • Medi Polska,
 • Mega Lens,
 • Polpharma,
 • Audiofon,
Przekazując podziękowania za tak liczne przybycie i aktywne uczestnictwo w Radzymińskim Dniu Zdrowia, pragniemy również podziękować za wspaniałą atmosferę jaką Drodzy Uczestnicy stworzyliście.
Dziękujemy wszystkim za okazaną sympatię i przychylność. Mamy nadzieję na dalsze wspólne świętowanie kolejnych, równie udanych Radzymińskich Dni Zdrowia.
Już 09 września odbędzie się już po raz trzeci Radzymiński Dzień Zdrowia, na który już dziś serdecznie zapraszamy Państwa.

Podczas Dnia Zdrowia będzie można nieodpłatnie i bez żadnych skierowań sprawdzić swój stan zdrowia. Będą mogli Państwo skorzystać z konsultacji lekarzy specjalistów, wykonać badania diagnostyczne, skorzystać z profilaktyki jamy ustnej, a u chirurga onkologa zbadać znamiona na skórze. 
Oprócz konsultacji i badań będzie można wyrobić sobie kartę EKUZ i ZIP w punkcie przygotowanym przez pracowników NFZ.
W ramach Dnia Zdrowia, mamy przygotowaną niespodziankę dla najmłodszych - Szpital Pluszowego Misia, w którym dzieci będą sie mogły bawić w prawdziwych lekarzy.

Podczas Dnia Zdrowia swoje stoiska wystawi około 10 Instytucji i Organizacji, które na codzień zajmują się promocją zdrowia, ochroną środowiska, bezpieczeństwem czy oświatą w tym zakresie. Będzie to dla Państwa czas na pytania, konsultacje i badania.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy Państwa na 3. Radzymiński Dzień Zdrowia. 

Zmiany w koncie pacjenta

Szanowni Państwo,

Aktualnie trwają prace związane ze zmianą konta epacjenta.
Prace mają na celu rozszerzenie funkcjonalności oraz udostepnienie nowych funkcji.

Mogą wystąpić problemy z logowaniem się do kont pacjnetów, niemożliwością potwierdzenia terminów oraz brakiem dostępności grafików on-line do lekarzy.

Po zakończonych pracach poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Za mogące powstać utrudnienia przepraszamy i deklarujemy bieżącą pomoc naszych pracowników z rejestracji. 
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż od kwietnia 2018 r. w naszym Centrum Medycznym, dzieci mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią neurologopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią zajęciową. W ramach zajęć prowadzona jest również Integracja Sensoryczna.

DO ODDZIAŁU PRZYJMOWANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI:
✅z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
✅z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
✅z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
✅z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
✅z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
✅z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
✅z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe);
✅miopatie, zaniki nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
✅z zaburzeniami integracji sensorycznej;
✅z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
✅z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

PRZYJECIE DO OŚRODKA
✅Po przedstawieniu ważnego skierowania ustalana jest w Rejestracji Zakładu Rehabilitacji data konsultacji lekarskiej. ❗ ❗ ❗Przyjęcia na podstawie skierowania do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego
✅Na wizytę prosimy zabierać z sobą posiadane wyniki badań i dokumenty ( karty informacyjne z pobytów w szpitalu)
✅Lekarz przyjmujący określa liczbę, częstotliwość, rodzaj, kolejność wykonywanych zabiegów, które mają na celu wspomóc Państwa dziecko.

LECZENIE USPRAWNIAJĄCE DZIECI OBEJMUJE:
✅poradę lekarską;
✅wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium);
✅świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej;
✅świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej;
✅świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej;
✅świadczenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń Integracji Sensomotorycznej;
✅świadczenia z zakresu terapii zajęciowej;
✅świadczenia diagnostyczne-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii;
✅wybrane zabiegi z zakresu fizykoterapii;

W dniu wypisu z Ośrodka pacjent otrzymuje kartę informacyjną zawierającą ocenę zakończenia rehabilitacji i zalecenia.

Rehabilitacja w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego realizowana jest w ramach kontraktu z NFZ.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów, uzyskają Państwo pod nr telefonu: 22 7607 200