Aktualności

Zmiany w koncie pacjenta

Szanowni Państwo,

Aktualnie trwają prace związane ze zmianą konta epacjenta.
Prace mają na celu rozszerzenie funkcjonalności oraz udostepnienie nowych funkcji.

Mogą wystąpić problemy z logowaniem się do kont pacjnetów, niemożliwością potwierdzenia terminów oraz brakiem dostępności grafików on-line do lekarzy.

Po zakończonych pracach poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Za mogące powstać utrudnienia przepraszamy i deklarujemy bieżącą pomoc naszych pracowników z rejestracji. 
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż od kwietnia 2018 r. w naszym Centrum Medycznym, dzieci mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią neurologopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią zajęciową. W ramach zajęć prowadzona jest również Integracja Sensoryczna.

DO ODDZIAŁU PRZYJMOWANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI:
✅z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
✅z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
✅z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
✅z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
✅z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
✅z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
✅z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe);
✅miopatie, zaniki nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
✅z zaburzeniami integracji sensorycznej;
✅z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
✅z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

PRZYJECIE DO OŚRODKA
✅Po przedstawieniu ważnego skierowania ustalana jest w Rejestracji Zakładu Rehabilitacji data konsultacji lekarskiej. ❗ ❗ ❗Przyjęcia na podstawie skierowania do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego
✅Na wizytę prosimy zabierać z sobą posiadane wyniki badań i dokumenty ( karty informacyjne z pobytów w szpitalu)
✅Lekarz przyjmujący określa liczbę, częstotliwość, rodzaj, kolejność wykonywanych zabiegów, które mają na celu wspomóc Państwa dziecko.

LECZENIE USPRAWNIAJĄCE DZIECI OBEJMUJE:
✅poradę lekarską;
✅wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium);
✅świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej;
✅świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej;
✅świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej;
✅świadczenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń Integracji Sensomotorycznej;
✅świadczenia z zakresu terapii zajęciowej;
✅świadczenia diagnostyczne-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii;
✅wybrane zabiegi z zakresu fizykoterapii;

W dniu wypisu z Ośrodka pacjent otrzymuje kartę informacyjną zawierającą ocenę zakończenia rehabilitacji i zalecenia.

Rehabilitacja w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego realizowana jest w ramach kontraktu z NFZ.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów, uzyskają Państwo pod nr telefonu: 22 7607 200